abcpojisteni.cz abcpojisteni.cz - Povinné ru?ení - srovnání cen - ABC poji?tění

abcpojisteni.czWebsite Profile

Title: Povinné ru?ení - srovnání cen - ABC poji?tění
Keywords: abcpoji?tění,srovnání cen povinné ru?ení, online, porovnání, zákonné poji?tění vozidel
Description:Srovnání cen povinného ru?ení online. Uzav?ení smlouvy s kteroukoli poji??ovnou v reálném ?ase, zelená karta v emailu nebo na druhy den v po?tě.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

abcpojisteni.cz Information

Website / Domain:abcpojisteni.cz
Website IP Address:95.168.212.9
Domain DNS Server:ns.vas-hosting.cz,ns.vas-hosting.com,ns.vas-hosting.eu

abcpojisteni.cz ranks

Alexa Rank:5321368
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

abcpojisteni.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,034
Daily Revenue:$11
Monthly Revenue:$331
Yearly Revenue:$$4,034
Daily Unique Visitors:1,017
Monthly Unique Visitors:30,510
Yearly Unique Visitors:371,205

abcpojisteni.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny16 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8o mod_chroot/0.5
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Date Thu, 20 Sep 2018 08:04:39 GMT

abcpojisteni.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
abcpoji?tění 0 0.00%
srovnání cen povinné ru?ení 0 0.00%
online 8 0.69%
porovnání 6 0.78%
zákonné poji?tění vozidel 1 0.36%

abcpojisteni.cz Similar Website

Domain WebSite Title
srovnavac.cz Srovnáva?.cz - online srovnání poji?tění: Povinné ru?ení a havarijní poji?tění. Poji?tění domácnosti
vybavaridice.cz Povinná vybava-nejlevněj?í povinné ru?ení srovnání a havarijní poji?tění vozidel
pojisteni-na-miru.cz Poji?tění na míru - nejlevněj?í povinné ru?ení srovnání online
spocitej.si Povinné ru?ení a havarijní poji?tění, porovnání cen, kalkula?ka - Spo?ítej.si
expresnipojisteni.cz Nejlevněj?í povinné poji?tění vozidel, povinné ru?ení 2017
portal-pojisteni.cz Povinné ru?ení, Havarijní poji?tění, ?ivotní poji?tění, Poji?tění domácnosti, inpojisteni.cz, Poji?...
agenturakrystof.cz Agentura Kry?tof - povinné ru?ení, poji?tění vozidel, poji?tění vozidla, havarijní poji?tění, poji?...
povinnerucenisrovnani.eu Povinné ru?ení srovnání
fajnpojisteni.cz FajnPojisteni cestovní poji?tění, povinné ru?ení online
cp.cz Nejlevněj?í povinné ru?ení, poji?tění vozidel online | ePojisteni.cz
epojisteni.cz Nejlevněj?í povinné ru?ení, poji?tění vozidel online | ePojisteni.cz
123ruceni.cz Levné povinné ru?ení a cestovní poji?tění | 123ruceni.cz
salvepojisteni.cz Poji?tění a povinné ru?ení se slevou a? 41 % | Salve poji?tění
plus-pojisteni.cz Nejlevněj?í poji?tění online, povinné ru?ení | Plus-Poji?tění.cz
pojistovna-kooperativa.cz Kooperativa povinné ru?ení - Povinné ru?ení Kooperativa poji??ovna
pojistovna-axa.cz AXA povinné ru?ení | Povinné ru?ení AXA poji??ovna
wustenrotpojistovna.cz Wüstenrot povinné ru?ení - Povinné ru?ení Wüstenrot poji??ovna
porovnej24.cz Porovnej24.cz - cestovní poji?tění online, povinné ru?ení, plyn, elekt?ina

abcpojisteni.cz Alexa Rank History Chart

abcpojisteni.cz aleax

abcpojisteni.cz Html To Plain Text

Povinné ru?ení - srovnání cen - ABC poji?tění ABCpojisteni.cz - Srovnání cen povinného ru?ení Uzav?ení smlouvy online (+420) 281 860 916 info@abcpojisteni.cz ABCpoji?tení Povinné ru?ení Pojistka na blbost Poji??ovny Kontakt Srovnání cen povinného ru?ení pro rok 2016 Vítejte na stránkách zamě?enych na srovnání povinného ru?ení, kde naleznete o povinném ru?ení v?e, co pot?ebujete vědět a znát. Na na?ich stránkách si m??ete vyzkou?et kalkula?ku povinného ru?ení, kde si pohodlně a jednodu?e zjistíte, která z poji??oven nabízí nejlevněj?í povinné ru?ení právě pro Vás a Va?e vozidlo. V roce 2014 se ceny povinného ru?ení změnily a mění velmi rychle a témě? ?ádná poji??ovna neponechala cenu povinného ru?ení stejnou jako v loňském roce. Díky této skute?nosti jsme vyvinuli pro své zaměstnance kalkula?ku pro srovnání povinného ru?ení dle ceny. Myslíme si, ?e tento nástroje by se mohl hodit i ?iroké ve?ejnosti a proto jsme se rozhodli Vám jej nabídnout. Vysledkem této kalkula?ky je srovnání cen povinného ru?ení s mo?ností sjednání povinného ru?ení jednotlivych poji??oven p?ímo na těchto stránkách p?ímo. Ceny máme pro rok 2015 pravidelně aktualizované, nebo je dostáváme p?ímo online od poji??oven. Povinné ru?ení online Srovnání povinného ru?ení online a zji?tění nejlevněj?ího povinného ru?ení je díky na?emu srovnáva?i velmi jednoduché a ?asově nenáro?né. Sta?í pouze vyplnit kalkula?ku a ta Vám za odměnu zobrazí srovnání povinné ru?ení podle ceny. Poté, co vyplníte do formulá?e kalkula?ky základní údaje o Vás a Va?em vozidle a kliknete na tla?ítko "Srovnat nabídky poji??oven," uvidíte v tabulce p?ehledné srovnání cen povinného ru?ení pro Va?e vozidlo od tuzemskych poji??oven srovnané od nejlevněj?ího produktu. Jeliko? si myslíme, ?e vět?inu lidí bude zajímat u povinného ru?ení cena, dovolili jsme si vysledky srovnat podle tohoto kritéria. Mo?ná budete p?ekvapen, pro? ve vysledku nejsou v?echny známe poji??ovny.Vysvětlení pro? ne v?echny poji??ovny se nachází ve vysledku najdete na stránce Porovnání povinného ru?ení Jestli se vám bude nabídnuta cena povinného ru?ení pro vě?e vozidlo zdát dobrá, vyu?ijte prosím mo?nosti online sjednání p?ímo na těchto stránkách. Nebudete muset nikam chodit do poji??ovny a zároveň také nep?ímo podpo?íte na?e stránky a umo?níte nám roz?i?ovat nabídku dal?ích slu?eb. Zato Vám budeme velmi vdě?ni a pokusíme se vás co mo?ná nejlépe uspokojit. Sjednáte-li si povinné ru?ení na těchto stránkách obdr?íte obratem emailem smlouvu p?ímo na tiskopise poji??ovny v PDF formátu spolu se zelenou kartou. Na?i zaměstnanci vám v nejbli??í mo?ny pracovní den po?lou po?tou zelenou kartu spolu se slo?enkou. Po zaplacení Vám p?ímo z poji??ovny p?ijde po?tou pojistná smlouva spolu s celoro?ní zelenou kartou. Jak m??ete vidět v?e je jednoduché a myslíme se, Vás to nebude ani moc ?asově zatě?ovat. Zkuste si prosím vyu?ít okam?ité srovnání povinného ru?ení a p?ípadně i uzav?ít smlouvu online . V?e je snadné, rychlé a pohodlné. Ihned po odeslání v?ech parametr? vám po?leme mailem smlouvu od poji??ovny spolu s elektronickou zelenou kartou. Zajímají Vás dal?í detaily, není pro Vás povinné ru?ení jenom o srovnání cen? P?ipravili jsme pro Vás podrobné informace o produktech poji?tění vozidel jednotlivych poji??oven, kde naleznete mnohem víc, ne jenom ceník povinného ru?ení. Vyu?ijte jedine?né p?íle?itosti ke sjednání povinného ru?ení online odkudkoliv, kde se zrovna nacházíte - a? u? je to z domova ?i kancelá?e. Nejlevněj?í povinné ru?ení - srovnání Zjistit, kdo nabízí nejlevněj?í povinné ru?ení, je velice náro?né. Ceník povinného ru?ení ka?dé poji??ovny je dnes úplně jinak strukturovany a srovnání povinného ru?ení je proto skute?ně zdlouhavé. Ne v?ak s na?í kalkula?kou povinného ru?ení. P?i práci s na?í kalkula?kou najdete v tabulce "srovnání cen" nejvyhodněj?í nabídku povinného ru?ení od jednotlivych poji??oven během okam?iku. V tabulce naleznete kompletní nabídku povinného ru?ení srovnanou dle ceny od nejlevněj?í varianty po tu nejdra??í. Najít nejlevněj?í nabídku nebylo nikdy snadněj?í. Pokud chcete sjednat vybrané povinné ru?ení online klikněte u názvu poji??ovny na tla?ítko ?Vybrat“ a následně zvolte preferovanou variantu poji?tění a p?ipoji?tění. Vyplníte jednoduchy formulá? s doplňujícími údaji o Vás a Va?em vozidle - a jste ihned poji?těni ! Poji??ovny – porovnání sazeb Vybe? povinného ru?ení není jenom o porovnání ceník? a sazeb poji??oven. I dal?í informace o pojistnych limitech, p?ipoji?těních a dal?ích podmínkách produkt? jednotlivych poji??oven Vám usnadní rozhodování o tom, jakou poji??ovnu si vybrat. Po kliknutí na vybranou poji??ovnu najdete d?le?ité informace, které jsou pot?ebné k vybrání té nejlep?í varianty povinného ru?ení pro Vás a Va?e vozidlo.Uvidíte údaje o jednotlivych produktech povinného ru?ení, asisten?ních slu?bách, zp?sobech hlá?ení pojistnych událostí, pojistnych podmínkách, formách zru?ení povinného ru?ení a dal?í informace, je? jsou v souvislosti s ur?itou poji??ovnou a jejími produkty d?le?ité. Sami si prove?te srovnání cen povinného ru?ení od v?ech poji??oven během 30 vte?in, nebo si prostudujte podrobnosti nabídky jednotlivych partnerskych poji??oven. Nej?astěj?í dotazy klient? Kalkula?ka povinného ru?ení - on-line porovnání Kalkula?ka - on-line srovnání cen povinného ru?ení od ?eskych poji??oven jedním kliknutím. Maximální slevy (a? 85%), úspory v ?ádu tisícikorun! více... Zákonné poji?tění vozidel Zákonné poji?tění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ru?ení - informace o poji?tění vozidel a srovnání nabídek a cenník? ?eskych poji??oven více... Jak vybrat správné poji?tění Jak vybrat správné poji?tění? Jde Vám o nejlep?í ceny nebo o rozsáhlé asisten?ní slu?by a p?ipoji?tění? Tak jako tak, nabízíme Vám jednoduchy a rychly zp?sob jak nalézt to správné povinné ru?ení. více... Jak uzav?ít pojistnou smlouvu p?es internet Sjednání povinného ru?ení po internetu je snadné. ?ádné pobíhání, ?ádné ?ekání. Dokonce nemusíte pro vypracování nabídky ani uvádět ?ádné osobní a kontaktní údaje. Srovnáme Vám nabídky poji??oven do 30 vte?in a je na Vás, kterou z nich si vyberete. NIc Vám nepodsouváme, do ni?eho Vás netla?íme. Vy sami rozhodnete, které poji?tění je pro Vás to nejlep?í. více... Jak uplatnit nárok na bonus u povinného ru?ení Jak funguje Bonus a Malus? Jaky vliv má bonus a malus na cenu povinného ru?ení? Jak si nárok na bonus uplatnit? Pro? nejsou bonusy u v?ech poji??oven stejné? více... Jak zru?it povinné ru?ení Jak zru?it povinné ru?ení? Chcete změnit poji??ovnu, vypovědět ?i ukon?it povinné ru?ení? Nabizíme Vám p?ehled mo?ností zániku poji?tění a vzory jednotlivych formulá?? vypovědí. více... povinné-ru?ení-porovnání Porovnání povinného ru?ení bez zadání kontaktních údaj? během 2 minut. Zjistěte jak levné povinné ru?ení m??e byt. Pro? na porovnáva?ích nevyjí?dí více poji??oven? více... kupní smlouva na auto Postup p?i koupi a prodeji vozidla více... Dopravní nehoda v kostce Co dělat p?i dopravní nehodě, jak hlásit po?kození vozidla poji?...

abcpojisteni.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sat Jun 03 15:27:21 2017
domain: abcpojisteni.cz
registrant: WS_ABCPOJISTOVNA.CZ
admin-c: WS_VH
admin-c: WS_KD
nsset: VASHOSTING
registrar: REG-GRANSY
registered: 16.08.2008 08:03:09
changed: 18.11.2014 13:09:08
expire: 16.08.2017
contact: WS_ABCPOJISTOVNA.CZ
org: SK Finanz, s.r.o.
name: Patrik Balla
address: Trnista 6
address: Nitra
address: 94901
address: SK
e-mail: pballa@centrum.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 26.10.2009 13:35:44
changed: 22.11.2013 10:51:16
contact: WS_VH
name: Karel Dytrych
address: Zbozska 1385
address: Nymburk
address: 28802
address: CZ
e-mail: info@vas-hosting.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 29.10.2008 22:45:38
contact: WS_KD
name: Karel Dytrych
address: Zbo?ská 1385
address: Nymburk
address: 28800
address: CZ
phone: +420.776133789
e-mail: dytrych@webovy-servis.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 06.04.2006 22:15:00
nsset: VASHOSTING
nserver: ns.vas-hosting.com
nserver: ns.vas-hosting.cz (95.168.209.105, 2a01:28:ca:112::1:4)
nserver: ns.vas-hosting.eu
tech-c: SUB_007073_17071
registrar: REG-GRANSY
created: 07.11.2014 16:49:04
changed: 16.05.2017 08:46:09
contact: SUB_007073_17071
org: Vá? Hosting s.r.o.
name: Karel Dytrych
address: Zbozska 40/1385
address: Nymburk
address: 28802
address: CZ
phone: +420.776133789
e-mail: info@vas-hosting.cz
registrar: REG-GRANSY
created: 03.02.2012 16:26:1


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en